Parker i Umeå

Adress: Umeå Umeå Datum: Onsdag 12 dec 2018 - torsdag 31 dec 2020 Visa karta

Adress: Umeå Umeå

Björkarnas stad Umeå har många fina parker i centrum.

Döbelns park
Döbelns park är Umeås första stadspark och är därför av kulturhistoriskt intresse. Iordningställandet av parken startade år 1865 med hjälp av dåtidens trädgårdsförening. Man valde en utformning i engelsk stil med rabatter, slingrande grusgångar och pittoreska bersåer och parken har i stora drag behållit sitt ursprungliga utseende. Parken har en fin älvsutsikt. Aktiviteter och evenemang hålls sommar som vinter i parken.

Vänortsparken
Vänortsparken kallades tidigare för Skolparken och före det benämndes platsen Kyrktorget men byggdes år 1985 om till Vänortspark. Parken ligger mellan kyrkan och Mimerskolan väster om Östra Kyrkogatan. Vänortsparken består av en svagt skålad gräsyta omgiven av lummig plantering med en bäck och små "parkrum". Parkrummen har byggts upp med utrustning från Umeås, för närvarande, sex vänorter. Denna utrustning har skänkts från respektive vänort och även buskarna, träden och sommarblommorna har en anknytning till vänorten. Vänorterna är Vasa i Finland, Harstad i Norge, Helsingör i Danmark, Petrosavodsk i Ryssland, Saskatoon i Kanada och Würzburg i Tyskland. Som en symbol för parken finns ett större konstverk som föreställer jordklotet där vänorternas geografiska lägen är markerade. I parken växer bl.a. många lönnar, några cembratallar, en ask och hästkastanjer. Buskar som märks är spireor, ölandstok, havtorn, måbär, syren och bergtall. I parken växer även Umeås exemplar av riksträdet. Det är en Ornäsbjörk som används vid den årliga rapporteringen av lövsprickningen från söder till norr i Sverige. En oas som används för picknick såväl som gratisgympa om somrarna.

Rådhusparken
Rådhusparken är den självklara paradparken – här möter Umeås centrala stråk älven. Från Järnvägstorget, via den trädplanterade esplanaden, Rådhuset och Rådhusparken landar stråket i ett modernt älvsnära parktorg. Boende och besökare har fått ett unikt utbud av nya mötesplatser med eleganta planteringsytor, generöst trädäck på kajkanten och utsiktsplats. Sittplatser som flitigt används för picknick och allmän avkoppling under hela året.


Årstidernas park
Till skillnad från Rådhusparkens strikta, symmetriska utformning har Årstidernas park ett organiskt formspråk. I den här rymliga, älvsnära parken ges utrymme för såväl lugnt och grönt trädgårdsliv i småskaliga miljöer som livligare aktiviteter på lekplatsen eller på de gröna gräsytor som brer ut sig intill älven. Parken bygger på återbruk, medskapande och årstider. En stödmur av återanvänd kajsten skiljer promenadstråket längs gatan från den lummiga, innehållsrika parken på älvstrandens. En mjukt formad strand bjuder till närkontakt med älven.

Sparken
Sparken är en arena för skate, inlines och BMX vid Hamnmagasinet, är även en mötesplats för unga människor. Skateytorna är tillgängliga via ramper.

Broparken
I Broparken har du som besökare kontakt med älven och strandpromenaden. De terrasserande gräsytorna erbjuder sittplatser i olika nivåer. Här finns en plan yta som används som scen vid mindre evenemang och aktiviteter. Broparkens övre delar består av lek, planteringar och stadsodling. Under vintermånaderna finns det plats för att åka både snowboard och pulka. Broparken ligger i Umeås äldsta bevarade stadsdelar. Innan parken anlades har ytan använts till tjärhov som var en utlastningsplats för tjära som var stadens exportvara. Gamla Bron var den andra bron som byggdes över Umeälven och året var 1863.

Strandpromenaden/Ume Älvdal är promenadstråket längs de centrala delarna av Umeälven. Västerut med en rad olika besöksmål såsom Backens Kyrka, Arboretum Norr, Notvarpsbron till Umeå Energicentrum. Sammanbinder de centrala parkerna med Konstnärligt campus, Bildmuseet och Strömpilen nedströms.

Stadsliden/Gammliaskogen är en stadsskog med spår för promenader, naturupplevelser, löpning och skidåkning. Västerbottens museum och Friluftsmuseet Gammlia. Slalombacken Bräntberget i den nordöstra delen.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
13 Dec
Torsdag 13 dec 2018
14 Dec
Fredag 14 dec 2018
15 Dec
Lördag 15 dec 2018
16 Dec
Söndag 16 dec 2018