Umeå stads kyrka

Adress: Storgatan, 90110 Umeå Datum: Söndag 16 dec 2018 - torsdag 31 dec 2020 Visa karta

Adress: Storgatan, 90110 Umeå

Umeå stads kyrka är en av de största nygotiska stadskyrkorna i tegel. Den uppfördes 1892-94 efter ritningar av Fredrik Olaus Lindström som en treskeppig hall med tvärskepp. Koret vetter mot öster och är femsidigt. Sakristian är byggd i vinkeln mellan koret och ena korsarmen. I nordväst reser sig ett sidoställt torn vars bottenplan fungerar som vapenhus.

Kyrkan har en katedralliknande utformning med rikt artikulerad arkitektur, betonad främst genom strävpelare, portalernas tympanon ( halvcirkelformade stenar ), de varierande typerna av fönster och tornets toureller (små torn). Den stilfulla interiören täcks av höga stjärnvalv och kryssvalv. Genomgripande förändringar av interiören vidtogs 1937 och 1983 under ledning av Knut Nordenskjöld respektive Rolf Bergh. Under den sistnämnda perioden flyttades altaret med altarskåpet fram. Därmed kommer prästen närmare församlingen och en större känsla av gemenskap skapas. Bakom altaret finns den s k Lillkyrkan, som nyttjas vid bl a morgonmässor och andra mindre gudstjänster. Korets glasmålningar har renoverats och är i sitt nuvarande skick synnerligen värdefulla. Andra liknande 1800-talsmålningar ute i Europa blev i allmänhet förstörda under andra världskriget. Målningarna i denna kyrka tillhör de få bevarade. På södra sidan mot älven ses tillbyggnaden med två plan. Första söndagen i advent 1984 återinvigdes kyrkan under medverkan av bl a dåvarande biskopen för Luleå stift, Olaus Brännström. Arkitektoniskt påminner Umeå stads kyrka om Uppsala domkyrka.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
16 Dec
Söndag 16 dec 2018
17 Dec
Måndag 17 dec 2018
18 Dec
Tisdag 18 dec 2018
19 Dec
Onsdag 19 dec 2018

Om denna aktivitet