Ume Älvdal

Ume Älvdal är ett område som sträcker sig utmed Umeälvens vackra natur- och kulturlandskap. Här finns ett flertal besöksmål, vissa är öppna året runt och andra endast på sommaren. Ta cykeln eller färdas med bil.