Björkarnas stad

Året var 1888 och det var midsommardagen. Umeå växte och hade fått över 3000 invånare. Staden höll på att utvecklas med nya vägar och byggnader när bryggeriet vid älven plötsligt fattade eld. På grund av den starka blåsten och att husen stod nära varandra, spred sig elden fort.

Det fanns ingen hejd på branden. På bara några timmar hade nästan hela Umeås kärna brunnit ner. Den annars glada dagen hade slutat med en katastrof. Över hälften av Umeås befolkning blev hemlösa. När staden skulle återuppbyggas blev arkitekten F O Lindström kontaktad. Lidström utgick från de gamla kvarteren och gatorna, men gjorde dem lite bredare. Husen blev istället för trä byggda i sten. Den första byggnaden som skapades i staden var Rådhuset. Han anlade även två nya esplanader, Rådhusesplanaden och Renmarksesplanaden. Vid den tiden transporterade man sig mest med båt. Så man byggde en elegant huvudentré i rikting mot älven. Genom detta har många stora byggnader i Umeå idag flera framsidor.

Massor av björkar blev även planterade mellan gatorna. Detta gjorde man för att öka brandsäkerheten eftersom björkar har svårt att brinna. Elden skulle inte sprida sig lika.

Umeå blir storstad

Året var 1888 och det var midsommardagen. Umeå växte och hade fått över 3000 invånare. Staden höll på att utvecklas med nya vägar och byggnader när bryggeriet vid älven plötsligt fattade eld. På grund av den starka blåsten och att husen stod nära varandra, spred sig elden fort. Det fanns ingen hejd på branden. På bara några timmar hade nästan hela Umeås kärna brunnit ner. Den annars glada dagen hade slutat med en katastrof. Över hälften av Umeås befolkning blev hemlösa.

Umeå blir storstad

Året var 1888 och det var midsommardagen. Umeå växte och hade fått över 3000 invånare. Staden höll på att utvecklas med nya vägar och byggnader när bryggeriet vid älven plötsligt fattade eld. På grund av den starka blåsten och att husen stod nära varandra, spred sig elden fort. Det fanns ingen hejd på branden. På bara några timmar hade nästan hela Umeås kärna brunnit ner. Den annars glada dagen hade slutat med en katastrof. Över hälften av Umeås befolkning blev hemlösa.

Inte desto mindre är det en av de mest intressanta skogarna med mängder av lorem och dolores i hela Sverige.

Bodil Andersson