Visit Umeå turistcenters integritetspolicy

 

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen ”GDPR” (General Data Protection Regulation) tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd för de personer vars uppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.

Visit Umeå turistcenters målsättning är att vid var tid följa gällande lagar och regler för behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Syftet med den här informationen är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi använder dem till. Genom lämnande av dina personuppgifter till oss bekräftar du att du accepterar vår policy och vår behandling av personuppgifter. Du accepterar också att vi kan använda elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera med dig. Vill du inte motta direkt marknadsföring från oss kan du när som helst meddela oss det.

Visit Umeå turistcenter är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller i den kontakt som vi har med dig. Vår målsättning är att vid var tid följa alla gällande lagar och regler för behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för speciella ändamål och vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

visitumea.se – marknadsföring på webbplats

När du valt att nyttja våra tjänster i form av synlighet på webbplatsen, då lagrar vi följande uppgifter:

  • Namn på företaget/föreningen
  • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer)
  • Kontaktperson
  • Bilder – som vi fått av dig, då du som ansvarig för verksamheten har samtyckesavtal/modellavtal med de personer som visas på bild och har tillstånd att lämna bilder till tredje part (i detta fall till oss, Visit Umeå).

 

Chat kopplat till visitumea.se

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du tar kontakt med oss via vår chat funktion sparas för att kunna hantera dina förfrågningar samt att föra statistik. Personuppgifterna lagras hos företaget ImBox och tas bort efter 24 månader.

Mejl till [email protected]

Om du skickar mejl till oss och när du beställer broschyrer från vår webbplats hanteras det via vår mejl. Dina uppgifter och förfrågningar sparas i tre (3) månader.

Nyhetsbrev

För det fall att du avanmäler dig från nyhetsbrev kommer uppgifterna i det avseendet omedelbart att raderas. Möjligheten att tacka nej till kommande nyhetsbrev finns i varje utskick. Informationen lagras hos företaget Apsis.

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera och fullfölja samarbetsavtal eller potentiella samarbeten, eller så länge vi måste lagra dem enligt lag.

Visit Umeå turistcenter, Umeå kommun, Skolgatan 57 E, 903 29 Umeå, ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med oss via: [email protected] eller telefon 090 16 16 16.