Kvinnohistoriskt museum

700 laddade kvadrat om kvinnokamp och rättvisa

Kvinnohistoriskt museum

Nya Kvinnohistoriskt museum i Umeå är inte bara unikt i sitt slag – det är en plats för aktion, skratt och debatt. Här återtar kvinnorna sin rättmätiga plats i historien. Det nya museet öppnas i november.

Sveriges första kvinnohistoriska museum finns i Väven – det nya kulturhuset mitt i Umeå. Det är ett till ytan stort museum, hela 700 kvm, men stort även till innehållet. Museets vill synliggöra de många hårt kämpande, driftiga, briljanta kvinnor som försummats eller helt ”glömts bort” i den av män dominerade historieskrivningen. 

Kvinnohistoriskt museum 2

Kvinnohistoriskt museum tar avstamp i det förflutna, men ska också röra om i samtiden. Då handlar det om seglivade normer och strukturer som fortfarande begränsar både kvinnors och mäns livsval. Låter det här politiskt korrekt, lite tråkigt? Inte alls, vad du än förväntar dig kommer du att bli överraskad. Det blir utställningar som känns, hörs och går rakt in i hjärtat. Som använder ljud, ljus, bild, film och häftiga scenografier.

Så kom till Kvinnohistoriskt museum och bli glad eller arg, provocerad eller bekräftad. Eller alltihop på en gång!