Umeå - Umeälven

Projekt Effekt

Vad är Projekt Effekt?
Projekt Effekt är ett treårigt (oktober 2015 till december 2018) EU-projekt med syfte att utveckla besöksnäringen i Umeåregionen genom att ta vara på de effekter som Kulturhuvudstadsåret (Umeå 2014) förde med sig.

Vad kommer att hända i projektet?
Projektet ska jobba inom tre fokusområden: Destinationsutveckling med hållbarhet i fokus, Marknadsetablering och marknadsföring för marknadsnärvaro och Samverkan mellan turistiska företag.

Vad innebär det konkret?
De aktiviteter som kommer att genomföras inom ramen för projektet utgår dels från de behov som finns hos besöksnäringens aktörer och dels utifrån regionens identifierade målgrupper och vilka behov dessa har. Detta innebär allt ifrån inspirationsföreläsningar, workshops om sociala medier, paketering, till produktion av marknadsföringsmaterial och deltagande på mässor.

Vilka resultat förväntas projektet uppnå?
De åtgärder som genomförs ska leda till att destinationens – Visit Umeås – varumärket stärks, att fler aktörer i regionen samverkar, till säsongsförlängning, fler besökare till såväl staden som landsbygden m m. På lång sikt ska det bl a resultera i fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för att få fler företag att växa.

Vilka står bakom projektet?
Projekt Effekt finansieras av Vännäs, Robertsfors, Vindelns, Nordmalings och Umeå kommun, River Country Ekonomisk förening, Region Västerbotten samt EU´s regionala utvecklingsfond. Vi som jobbar med projektet sitter på Umeå Turistbyrå  men kommer att jobba i en av kranskommunerna en dag i veckan för att på så sätt finnas till hands för hela regionen.

Vilka kan ta del av projektet?
Projektets målgrupp är små och medelstora företag inom besöksnäringen. Det är dom som vi vill ska växa och utvecklas. Ju fler företag som engagerar sig, desto större chanser har vi att lyckas med att utveckla destinationen.

Hur kan jag bidra?
I första hand genom ditt engagemang.

Om jag vill delta, vad gör jag då?
Till höger på denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss i projektledningen. Vi svarar gärna på dina frågor och om du vill bokar vi gärna in ett möte med dig.