Kontaktuppgifter värden
Uppgifter om uthyres objektet
Namn på boendet (ex hus på Haga, rum på Ålidhem)
Säljande text om boendet, se exempel på www.visitumea.se
Ange storlek i m2
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png.
Ange vägbeskrivning samt transportalternativ om möjligt
Ort och avstånd i antal km
Antal km
Specifikation av objektet
Språk
Vi har möjlighet att kommunicera med utländska gäster
Undertecknad hyresvärd åtar sig att:
  • Ansvara för att de uppgifter som lämnats här är riktiga.
  • Kontrollera direkt efter exponering att utlagda uppgifterna stämmer och uppdatera uppgifterna kontinuerligt, genom att kontakta Visit Umeå (turistcenter).
  • Ställa hyresobjektet till förfogande för hyresgästen enligt den standard som är angiven i formuläret.

Vi rekommenderar att ni ser över er hemförsäkring, för den händelse att det uppstår eventuella skador. Se över de regler som gäller vid uthyrning av rum/fritidshus som finns hos Skatteverket, www.skatteverket.se.

Boendearrangemanget (bokning, nycklar, och betalning) är en direkt överenskommelse mellan er som hyresvärd och hyresgäst.

Visit Umeå - turistcenter kommer att fakturera 500 SEK inkl. moms per kalenderår och efter betalning publicerar vi ditt boende på www.visitumea.se

Ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor.

Visit Umeå turistcenter
Rådhusesplanaden 6A
Umeå
www.visitumea.se
[email protected]
tel. 090 16 16 16